Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om
  > Brint
  > Brændselscelle
  > Elektrolyse
  > Mikrokraftvarmeanlæg
  > Naturgas

  > Smart Grid 

Smart Grid

Smart Grid kaldes på dansk også intelligente el-systemer og er et begreb som er blevet meget udbredt i de seneste år. I forskellige sammenhænge anvendes begrebet med forskellige betydninger, men grundlæggende handler Smart Grid om, at anvende avancerede måle-, styrings- og reguleringssystemer i elsystemet med henblik på bedst muligt at kunne levere en bæredygtig, økonomisk og sikker elforsyning.

Hvor det traditionelt har været sådan, at produktionen af el blevet reguleret op og ned i takt med forbruget, så er et af de centrale elementer i Smart Grid løsningen, at det i stedet er forbruget af el, som skal indrette sig efter produktionen. Det er nødvendigt, når der f.eks. kommer en meget stor andel vindkraft i elsystemet som ikke kan reguleres. Smart Grid er på den måde med til at skabe en bedre kobling mellem produktion og forbrug og bidrager hermed til at vedvarende energi fra f.eks. vindmøller kan udnyttes optimalt.

Måden hvorpå forbruget skal indrette sig efter produktionen er f.eks. ved at elbiler og varmepumper som begge bruger el skal kommunikere med elsystemet og automatisk bruge el på tidspunkter hvor det er mest hensigtsmæssigt uden at det går ud over komforten for brugeren. Et andet eksempel er også vaskemaskiner som kan programmeres til at vaske inden et bestemt tidspunkt og så i øvrigt vælge det tidspunktet, hvor der er stor elproduktion fra vindmøller og hvor elprisen også er lavest. Eller køleskabe som kan slå til og fra kortvarigt uden at det påvirker temperaturen.

Et andet centralt element i Smart Grid løsningen er udbredelsen af små elproducerende enheder lokalt ude hos forbrugerne (distributed generators) som f.eks. mikrokraftvarme. Disse enheder kan ved hjælp af Smart Grid teknologier puljes i større virtuelle kraftværker som kan fjernkontrolleres op og ned og tilsammen have den samme reguleringsevne i elsystemet som et stort kraftværk.

Både i Danmark og i udlandet er der i øjeblikket stort fokus på Smart Grid. I Danmark har Klima-, Energi- og Bygningsministeren oprettet et Smart Grid netværk og i december 2010 bevilligede den strategiske platform for innovation og forskning (Strategic Platform for Innovation and Research, SPIR) 60 mio. kr. i støtte til projektet iPower som skal bidrage til udviklingen af et intelligent og fleksibelt energisystem, der kan håndtere den fleksible elproduktion fra vedvarende energikilder.