Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om

  > Brint

  > Brændselscelle
  > Elektrolyse
  > Mikrokraftvarmeanlæg
  > Naturgas
  > Smart Grid


 

Brint

Brint er et grundstof, der betegnes H, og eksisterer på gasform. Gasformen består af to brintmolekyler og har formlen H2. Brint findes ikke frit i naturen, men skal produceres kunstigt. Man kan producere brint ved f.eks. at omdanne naturgas eller ved elektrolyse af vand. Grunden til at brint overhovedet er interessant, er, at brintmolekylet fungerer som en såkaldt energibærer. Det betyder at brintmolekylet, H2, indeholder en masse energi; energi som man kan udnytte. Det er det der sker i en brændselscelle, når brint og ilt omdannes til elektricitet og vand: man udnytter den store mængde energi som brintmolekylet bærer på, og omdanner det til elektricitet og varme.

Brint er miljøvenligt

Brint som brændstof er miljøvenligt: Når brinten omdannes til elektricitet, udledes der kun vand som biprodukt. Det gør at mange mener at brint er det brændsel, der skal erstatte de fossile brændsler i fremtiden. Et bud på fremtidens energiforsyning som tager udgangspunkt i at omstille al verdens forbrug af fossile brændsler til vedvarende fornybare energiressourcer er "brint-samfundet". Dette er visionen om et energisystem, hvor energiforsyningen er baseret på brint og hvor brinten distribueres rundt igennem et net af rør. Forbrugerne kan så selv lave elektricitet og varme til deres huse med brændselsceller og tanke brint til bilens brændselsceller på en tankstation. Brændselsceller er centrale for produktion af elektricitet i brintsamfundet.

Visionen om brintsamfundet er længst på Island, hvor det er tanken, at elektricitet, der kan frembringes ud fra geotermisk energi eller vandkraft, kan bruges til brint-produktion. Brinten kan da anvendes til el- og varmeproduktion og som drivmiddel i busser, personbiler og skibe. Et skøn siger, at en fuldstændig uafhængighed af fossile brændsler på Island vil kunne finde sted omkring 2050.

Brintsamfund: Der er stadig et stykke vej

En af de væsentligste problemstillinger i forbindelse med brint er konverteringstabene. Typisk tabes 30 % af energien eller mere, når el laves om til brint. Og når brinten senere laves om til f.eks. el og varme er der igen et tab. Tabene bliver dog gradvist mindre og mindre i takt med den teknologiske udvikling. Herudover gælder det, at der er behov for den fleksibilitet i energisystemet som brint eller andre lagringsteknologier tilbyder, for at kunne omstille energiforsyningen til en 100 % VE baseret energiforsyning - også selvom disse teknologier er forbundet med energitab.