Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om
  > Brint

  > Brændselscelle

  > Elektrolyse
  > Mikrokraftvarmeanlæg
  > Naturgas
  > Smart Grid


 

Brændselscelle

En brændselscelle er en enhed, som laver elektricitet ved en kemisk reaktion af f.eks. brint med ilt. Udover elektricitet producerer brændselscellen vand. Det betyder, at brændselscellen er et miljøvenligt alternativ til de normale fossilt drevne motorer, og har potentiale til at få en virkningsgrad der er højere end i motorer. Virkningsgraden bliver endnu højere hvis man også udnytter noget af den overskydende producerede energi i brændselscellen til at producere varme. Dette kan man udnytte i huse, hvor brændselsceller både kan bruges til at producere el og varme. Et sådan brændselscelleanlæg i et hus kaldes for et mikrokraftvarmeanlæg. Ved hjælp af en reformer er det også muligt at anvende biogas eller naturgas som brændsel, hvilket gør det muligt at integrere brændselscelleanlæg i vores nuværende forsyningsstruktur.

Brændselsceller kan fås i mange størrelser: Fra nogle få kW el til flere hundrede kW el, på sigt endda op til MW-størrelsen. Brændselsceller kan derfor fungere som mindre decentrale kraftvarmeværker, som producerer både el og fjernvarme, eller som små kraftvarmeværker i de enkelte boliger - såkaldt mikrokraftvarme. Udover at brændselscellerne kan fungere som kraftvarmeenheder, kan de f.eks. også anvendes som motorer i biler eller både.

Brændselsceller er i dag dyre at producere, men i takt med at teknologien udvikles bliver den hele tide billigere. Produktionsomkostningerne vil for alvor vil blive reduceret når teknologien bliver mere udbredt, og der kan produceres mange enheder.

Danmark er et af de lande som er langt fremme på brændselscelleområdet med firmaer som bl.a. Dantherm Power, IRD og Topsoe Fuel Cell. På den internationale scene har især lande som USA og Japan over en årrække investeret massivt i forskning og udvikling i brint og brændselsceller.