Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om

  > Brint
  > Brændselscelle
  > Elektrolyse
  > Mikrokraftvarmeanlæg
  > Naturgas
  > Smart Grid


 

Viden om

Ganske kort kan det siges om mikrokraftvarmeanlæg, at de producerer energi via brændselscelleteknologi. Sammen med ilt omsætter brændselsceller brint eller naturgas til strøm og varme i en kemisk proces uden egentlig forbrænding. I mikrokraftvarmeanlæg forbindes mange brændselsceller i "stakke" for at opnå tilstrækkelig elektrisk spænding (volt).

Ikke al brint/naturgas og ilt omsættes til strøm i brændselscellen. Dette tab omdannes i mikrokraftvarmeanlæggene til anvendelig varme. Således producerer mikrokraftvarmeanlæggene både el og varme til husstanden.

Anlæggene kan dog også anvendes til lagring af el ved en "omvendt" proces kaldet elektrolyse. Dermed kan de aftage overskydende el fra elnettet og lagre det.

På undersiderne er elementerne og aspekterne af teknologierne forklaret.