Projektet

Teknologier


Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om

 

Flere teknologier testes

Dansk Mikrokraftvarme tester forskellige brændselscelletyper og vurderer disse mhp. egnethed for anvendelse indenfor mikrokraftvarmesegmentet, dvs. boligopvarmning og elproduktion. De følgende celletyper er testet :

 • Lavtemperatur PEM celler (brint som brændsel)
 • Lavtemperatur PEM celler (naturgas som brændsel)
 • Høj temperatur PEM celler (naturgas som brændsel)
 • Solid Oxide højtemperatur (SOFC) med naturgas som brændsel

Højtemperatur PEM-celler blev fravalgt til videre udvikling og test i fase 2 og 3. Dette var begrundet i usikkerhed omkring levetid for cellerne på daværende tidspunkt.

De anvendte Lav-temperatur PEM-celler udvikles, produceres og ”stakkes” af IRD i Svendborg samt af Dantherm Power/Ballard i Hobro.

SOFC cellerne, stakkene samt en del af det tilhørende udstyr er udviklet og leveret af Topsoe Fuel Cell i Ravnholm.

IRD har fungeret som integrator/producent for enhederne til test på brint.
Dantherm Power har fungeret som integrator for både LT-PEM og SOFC til drift på naturgas.


  Teknologien kort fortalt
 • Mikrokraftvarmeanlæggene producerer energi via brændselscelleteknologi.
 • Sammen med ilt omsætter brændselsceller brint eller naturgas til strøm
  og varme i en kemisk proces uden egentlig forbrænding.
 • I mikrokraftvarmeanlæg forbindes mange brændselsceller i ”stakke” for at opnå tilstrækkelig elektrisk spænding (volt)
 • Den producerede jævnspænding omdannes til 230 V vekselstrøm via en inverter.
 • Ikke al brint/naturgas og ilt omsættes til strøm i brændselscellen. Dette
  omdannes i mikrokraftvarmeanlæggene til anvendelig varme.
 • Dansk Mikrokraftvarme tester mikrokraftvarmeanlæg, hvor brændsels-cellerne tilføres henholdsvis brint eller naturgas. I mikrokraftvarmeanlæg
  på naturgas indskydes en forproces, hvor gassen omdannes til brugbart brændsel for brændselscellerne.