Projektet

Teknologier
Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finanslov

Tidsplan

Downloads

Viden om

 

Et projekt i tre faser

Dansk Mikrokraftvarmes tre faser er forløbet fra 2006 til 2014.

Fase 1: 2006 - 2007
I første fase udviklede Dansk Mikrokraftvarme prototyper af mikrokraftvarmeanlæg med brændselsceller af typerne PEM og SOFC. Prototyperne blev testet af DGC.

Fase 2: 2007 - 2010
I anden fase installeres og testes ti mikrokraftvarmeanlæg hos udvalgte forbrugere på Lolland og i Sønderjylland. På Lolland installeres et mini-brintnet til at forsyne anlæggene med brint. De øvrige anlæg har naturgas som brændsel.

Fase 3: 2010 - 2014
I tredje fase installeres og demonstreres mikrokraftvarmeanlæg hos cirka 50-100 forbrugere i Varde, Sønderborg og på Lolland. På den måde kan Dansk Mikrokraftvarme indsamle erfaringer om installation, drift, vedligeholdelse og brugertilfredshed til brug for yderligere forbedringer af anlæggene og uddannelse af driftsfolk. 

Faser - figur