Projektet


Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om

 

Projektet Dansk Mikrokraftvarme

Dansk Mikrokraftvarme udvikler, tester og demonstrerer mikrokraftvarmeanlæg på brændselsceller. Målet er at have anlæg klar til danske og udenlandske forbrugere efter projektets afslutning i 2014.

Derfor er Dansk Mikrokraftvarme et dynamisk udviklingsprojekt. Konsortiet benytter løbende delresultater fra test og demonstrationeri laboratoriet og hos de virkelige forbrugere til at videreudvikle og forbedre mikrokraftvarmeanlæggene.

Dansk Mikrokraftvarme samler kompetencerne fra ni markante, danske energivirksomheder i ét nationalt konsortium.

Projektet er opdelt i 3 faser:

Fase 1
Her testes en række brændselscelleteknologier og mikrokraftvarmeanlæg i laboratoriet.

Fase 2
Her udvikles og testes et begrænset antal (ca. 10 stk.) mikrokraftvarmeenheder til afprøvning hos udvalgte forbrugere.

Fase 3
Her testes et stort antal brændselscellebaserede enheder på hhv. brint og naturgas hos et stort antal forbrugere.