Projektet

Teknologier
Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering


Tidsplan

Downloads

Viden om

 

Finanslov & egenfinansiering

Dansk Mikrokraftvarme nyder bred politisk opbakning, der er udmøntet i økonomisk støtte til projektet.

I 2007 behandlede Energistyrelsens Dansk Mikrokraftvarmes ansøgning om økonomisk støtte fra Klima- og Energiministeriet. Ansøgningen resulterede i en finanslovsbevilling på 50 millioner kroner. Bevillingen knytter sig særligt til Dansk Mikrokraftvarmes demonstrationer af mikrokraftvarmeanlæg hos forbrugere på Lolland og i Sydjylland. Dansk Mikrokraftvarme har også modtaget støtte fra Energinet.dk.

Derudover står konsortiets virksomheder selv for hovedparten af restfinansieringen, og bidrager her med mere end 100 millioner kroner. Egenfinansieringen vidner om, at konsortiets ni virksomheder betragter Dansk Mikrokraftvarme som en god investering på langt sigt.

Konsortiet har søgt yderligere ekstern, økonomisk støtte til den sidste af projektets tre faser.