Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer
  > Ambition
  > Miljøpotentiale
  > Vækst & arbejdspladser
  > Muligheder i elnet

  > Supplement til vindkraftKonsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finanslov & egenfinansiering

Tidsplan og resultater

Downloads

Viden om

 

Mere effekt af vindkraft

Når vindmøller producerer strøm, skal den bruges med det samme. Og da mængden af strøm fra vindmøller varierer meget efter vindfoldene, må Danmark jævnligt sælge overskydende CO2-neutral strøm til spotpris på udenlandske markeder.

Med mikrokraftvarmeanlæggene kan Danmark kompensere for variationerne i vindmøllernes produktion. Anlæggene kan nemlig dirigeres til at producere strøm, når vindmøllerne står stille, og stoppe igen, når det blæser.

Desuden kan strømmen også omdannes til brint, som bruges i mikrokraftvarme-anlæggene. Derved lagrer mikrokraftvarmeanlæggene vindmøllernes strøm, indtil der er brug for den.

På den måde forbedrer mikrokraftvarmeanlæggene effekten af vindmøllerne på vejen mod at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer som kul og olie.

Samproduktion med vindmøllerne koordineres via projektet Virtual Power Plant, som i øjeblikket udvikles i samarbejde med DTU og sponsoreres af Energinet.dk.