Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer
  > Ambition
  > Miljøpotentiale
  > Vækst & arbejdspladser

  > Muligheder i elnet

  > Supplement til vindkraft


Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om

 

Større muligheder i elnettet

Forbruget på det danske elnet varierer betydeligt. Det samme gælder produktionen af strøm og dermed elpriserne. Men med klynger af mikrokraftvarmeanlæg kan energi- og anlægsselskaber kompensere for de store udsving.

Strøm kan nemlig omdannes til brint til brug i mikrokraftvarmeanlæg med brintdrevne brændselsceller. Det betyder, at eksempelvis strøm fra vindmøller kan omdannes til brint, så strømmen lagres. På den måde kan Danmark have strøm på lager, når el-priserne er høje.
 
Denne effekt forstærkes, fordi den enkelte boligejer kan sælge eventuel overskydende strøm til andre forbrugere via elnettet. Med den lagrede brint kan mikrokraftvarmeanlæggene derfor i perioder med høje elpriser producere ekstra strøm, der kan gå videre til forbrugere uden mikrokraftvarme.

I projektet Dansk Mikrokraftvarme demonstreres mikrokraftvarmeanlæg ude hos virkelige forbrugere, og her testes blandt andet muligheden for at sende el fra anlæggene ud i elnettet.

Hvis der efter projektet Dansk Mikrokraftvarmes afslutning implementeres mange mikrokraftvarmeanlæg, kan effekten af anlæggene blive så stor, at man kan spare udbygning af de store, centrale kraftværker.

Og når husstande selv producerer varme og el individuelt på mikrokraftvarme-anlæggene, bliver energiforsyningen mindre afhængig af den dyre olie og dermed mindre sårbar.

Salget af strøm og samproduktion med vindmøller koordineres via projektet Virtual Power Plant, som i øjeblikket udvikles i samarbejde med DTU og sponsoreres af Energinet.dk.