Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer
  > Ambition

  > Miljøpotentiale

  > Vækst & arbejdspladser
  > Muligheder i elnet
  > Supplement til vindkraft


Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om

 

Mindre emission

Dansk Mikrokraftvarmes miljø- og klimavision er:

  • Mindre CO2-udledning
    I dag planter vi skov, så træerne kan absorbere CO2. Hvis de 700.000 danske husstande, der i dag bruger olie og naturgas til opvarmning, skifter til et mikrokraftvarmeanlæg med henholdsvis brint og naturgas, som i projektet Dansk Mikrokraftvarme, vil CO2 reduktionen svare til, at et område der er 10 gange større end Samsø bliver plantet til med en ny skov.

  • Lav emission af NOx, CO og uforbrændt brændsel
    Også en række andre miljøparametre forventes forbedret i forhold til produktion af varme og el som hidtil. Det drejer sig om komponenter som NOx, CO og uforbrændt brændsel, hvor mikrokraftvarmeenheder har en meget lav emission.